علمی پژوهشی

برچسب: علمی پژوهشی

طنین تحویلیان

1397 : مقام اول لیگ ربات مسیریاب در جشنواره زاینده رود تقدیر شده در اولین جشنواره علمی پژوهشی زاینده رود تقدیر شده در هشتمین جشنواره

ادامه مطلب »

آناهیتا کاویانی

کسب مقام اول کشوری جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی کسب مقام اول استانی جشنواره نوجوان خوارزمی محور زبان انگلیسی کسب مقام اول استانی مسابقات

ادامه مطلب »