فاطمه سادات میردامادی

برچسب: فاطمه سادات میردامادی

فاطمه سادات میردامادی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست ایران اپن

ادامه مطلب »