مبینا معتمدی

برچسب: مبینا معتمدی

مبینا معتمدی

مقام چهارم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در اسکرچ مقام اول استانی مسابقات کدنویسی گرایش ساخت بازی های رایانه ای در

ادامه مطلب »