مبینا معصومی

برچسب: مبینا معصومی

مبینا معصومی

مقام دوم لیگ ربات های فوتبالیست در روبوکاپ جهانی کانادا کسب عنوان بهترین روحیه تیمی در روبوکاپ جهانی کانادا مقام اول لیگ ربات های فوتبالیست

ادامه مطلب »