محمد افشارپور

برچسب: محمد افشارپور

محمد افشارپور

تیم فنی لیگ امدادگر ماز در روبوکاپ 2018 مقام دوم لیگ امدادگر ماز روبوکاپ 2017 و راهیابی به مسابقات جهانی ژاپن شرکت در مسابقات لیگ

ادامه مطلب »