مسابقات آسیایی

برچسب: مسابقات آسیایی

علیرضا امیریان

مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی گرایش سخت افزار مقام سوم جشنواره زاینده رود در لیگ مهارت الکترونیک شرکت در مسابقات آسیایی لیگ امدادگر ماز شرکت

ادامه مطلب »