نانو فناوری

برچسب: نانو فناوری

حوریا فدوی حسینی

مقام اول کشوریی مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز ) مقام اول استانی مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز )

ادامه مطلب »

آیناز علیان

مقام اول کشوری مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز ) مقام اول استانی مسابقات نانو فناوری( گزارش نویسی پوشش های آبگریز )

ادامه مطلب »

فاطمه کبیری

مدال نقره کشوری هشتمین المپیاد نانو فناوری مقام اول کشوری مسابقات علوم اعصاب شناختی مقام اول کشوری ششمین جشنواره نانو فناوری سال 94 مقام سوم

ادامه مطلب »

پریا مهربد

1394 : مقام اول کشوری ششمین جشنواره دانش آموزی نانو فناوری مقام اول کشوری در مسابقات علوم اعصاب شناختی  مقام اول استانی در جشنواره دانش

ادامه مطلب »

رژینا مجدنصیری

1399 : مقام اول کشوری مسابقات نانو فناوری (گزارش نویسی محرک رشد گیاه) مقام اول استانی مسابقات نانو فناوری (گزارش نویسی محرک رشد گیاه)

ادامه مطلب »