نانو

برچسب: نانو

آیه خورشیدیان

  2016 : کسب مدال نقره گروه پزشکی( کلاسM نمایشگاه بین المللی اختراعات)سوییس 2016 کسب رتبه اول پنجمین جشنواره دانش آموزی نانو تقدیر شده به

ادامه مطلب »