کنترل سخت افزار

برچسب: کنترل سخت افزار

علی امین الرعایا

مقام سوم مسابقات استانی کدنویسی گرایش سخت افزار شرکت در مسابقات آسیایی 2019 لیگ امدادگر ماز تیم فنی روبوکاپ 2018 در لیگ امدادگر ماز مقام

ادامه مطلب »

محمدحسین نبوی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »

محمدعلی سعادتی

مقام دوم استانی مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار مقام دوم استانی و اول ناحیه جشنواره نوجوان خوارزمی محور دست سازه مقام اول استانی مسابقات

ادامه مطلب »

فرناز صحرایی

مقام اول روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام

ادامه مطلب »

سجاد مصلحی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »