کیارش نعمت بخش

برچسب: کیارش نعمت بخش

کیارش نعمت بخش

مقام اول کشوری و اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »