فایل های مربوط به گرایش رباتیک 1403

فایل های مربوط به نقشه مسیر ها ، فرم های داوری و نمونه های TDP زیر لیگ های گرایش رباتیک و هوش مصنوعی مسابقات علمی پژوهشی ۱۴۰۳ به قسمت دانلود ها در صفحه این گرایش اضافه شد.