loader image

کلاس ها

دوره های آموزشی پژوهشسرای فضیلی ارائه شده توسط بهترین اساتید قطب رباتیک و هوش مصنوعی کشوری مطابق با استاندارد های جهانی در این حوضه هستند.

برای مشاهده زمان برگزاری کلاس و اطلاعات آن ها تقویم ترم مد نظر را مشاهده کنید.

ترم جاری

رباتیک سطح(3) – پایتون وهوش مصنوعی سطح(1) – طراحی صفحات وب سطح(1) – کارگاه پرینتر سه‌بعدی

1402-05-22

الی

1402-05-31

شروع ثبت‌نام

1402-04-26

پس از مشاهده دوره ها می توانید از طریق زیر نسبت به ثبت نام کلاس ها اقدام کنید.

اطلاعات کلاس ها :

web

طراحی صفحات وب

متغیر

متغیر

روزهای فرد

تدریس طراحی صفحات مقدماتی وب…

متوسطه اول و دوم

10 ساعت

750,000

printer

پرینتر سه بعدی

متغیر

متغیر

شنبه - چهارشنبه

دراین کلاس نحوه ی کار با دستگاه پرینترسه بعدی وعملکرد این دستگاه آموزش داده…

متوسطه اول ودوم

6ساعت

750,000

robotic

رباتیک

متغیر

متغیر

روزهای فرد

رباتیک درس می دهند…

متوسطه اول و دوم

10 ساعت

1,200,000

python-1

پایتون وهوش مصنوعی

متغیر

متغیر

روز های فرد

در این کلاس مقدماتی از پایتون اموزش داده می شود . و هزاران مورد…

متوسطه اول ودوم

10 جلسه

750,000

پس از مشاهده دوره ها می توانید از طریق زیر نسبت به ثبت نام کلاس ها اقدام کنید.