رباتیک

برچسب: رباتیک

محمدحسین نبوی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »

کیارش نعمت بخش

مقام اول کشوری و اول استانی مسابقات رباتیک گرایش طراحی و ساخت اسباب بازی مقام پنجم کشوری و دوم استانی مسابقات آزمایشگاه گرایش نرم افزارهای

ادامه مطلب »

فرناز صحرایی

مقام اول روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام

ادامه مطلب »

صبا سعادت نیا

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار

ادامه مطلب »

سجاد مصلحی

مقام اول کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات انباردار مقام پنجم کشوری مسابقات کدنویسی گرایش کنترل سخت افزار

ادامه مطلب »

سحر قاسمی

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

ادامه مطلب »

مریم خدادوستان

مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو مقام دوم استانی مسابقات رباتیک گرایش ربات آتش نشان با آردونیو

ادامه مطلب »

روژینا ابراهیمی

مقام اول مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2022 گرایش فوتبالیست شبیه ساز مقام دوم کشوری مسابقات رباتیک گرایش انباردار مقام اول استانی مسابقات رباتیک گرایش انباردار

ادامه مطلب »