پنجمین دوره مسابقات ادبیات و علوم انسانی

1402-1403

  1-نقاشی (بزارچه های سنتی و هفته بازارهای محلی):

 • انفرادی
 • دوره دوم ابتدایی

 

2-مهارت خواندن :

 • انفرادی
 • دوره دوم ابتدایی

 

3- قصه گویی :

 • انفرادی
 • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

4-شعر :

 • انفرادی
 • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

5-پادکست :

 • انفرادی یا تیم دو نفره
 • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

6- ایده پردازی و کارآفرینی :

 • انفرادی یا تیم دو نفره
 • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

7- گردشگری :

 • انفرادی یا تیم دو نفره
 • دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

8- انجمن ادبی ، هنری :

 • الزاما تیم 3 نفره
 •  دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه / دوره دوم متوسطه فنی و حرفه ای و کار و دانش

 

اطلاعیه ها
ثبت نام
1402-11-07
برای ثبت نام به پژوهش سرای خود مراجعه کنید.
دیگر مسابقات
10

محور پژوهش

ناظر علمی و کشوری: حسن اسماعیل زاده عضو گروه علمی: محبوبه بهبهانی نژاد مسأله…
10

محور قرآن و معارف اسلامی

ناظر کشوری: ژیلا انجم روز | ناظر علمی: مسعود محبوبی…
10

محور زبانهای خارجی

ناظر علمی و کشوری: سعید خیری…
10

بازی های مهارتی و توسعه فردی

ناظر علمی و کشوری: کیومرث حسن زاده | عضو گروه علمی: ئاسو شجاعی…
10

محورفرهنگ و هنر

ناظر علمی و کشوری: داود نوروزی | عضو گروه علمی: بهروز الیاسی…
10

محور بازارچه کسب وکار دانش آموزی

ناظرعلمی وکشوری: انوشه جعفری | عضو گروه علمی : احمد اعتضادی…

پوستر

پوستر ادبیات
دانلود شیوه نامه به تفکیک گرایش :
نقاشی
مهارت خواندن
قصه گویی
شعر
پادکست
ایده پردازی وکارآفرینی
گردشگری
انجمن ادبی ، هنری