قطب کشوری
رباتیک و هوش‌مصنوعی
دانش آموزی

 پژوهشسرای فضیلی اصفهان 

درخواست مشاوره

در صورت علاقه‌مندی به شرکت در کلاس های قطب رباتیک و هوش‌مصنوعی می توانید از طریق زیر اقدام کنید:

محلی برای توسعه و برنامه‌ریزی

رباتیک جهانی نو

نیازسنجی و برنامه‌ریزی جهت ارتقا سطح علمی

انتقال تجربیات موفق از طریق اجرای دوره های آموزشی ، همایش ها و … برای مربیان پژوهشسرا های کشوری

تشکیل کارگروه تخصصی برای هدایت طرح ها

تجاری سازی و هدایت طرح ها و اختراعات دانش آموزان در زمینه رباتیک و برنامه‌نویسی

تهیه و تولید نشریه ها ، وسایل آموزشی و ایجاد منابع

ایجاد منابع آموزشی در زمینه رباتیک و هوش‌مصنوعی برای دانش آموزان و مربیان پژوهشسرا های سرتاسر کشور

برگزاری مسابقات و جشنواره های پژوهشی

برنامه‌ریزی سیاست ها و شیوه‌نامه های مسابقات و جشنواره های رباتیک و هوش‌مصنوعی 

رصد و پایش فعالیت های انجمن های پژوهشی

بررسی منابع و ارتقا مراکز و انجمن های علمی-پژوهشی در زمینه رباتیک و هوش‌مصنوعی

درخواست مشاوره

در صورت علاقه‌مندی به شرکت در کلاس های قطب رباتیک و هوش‌مصنوعی می توانید از طریق زیر اقدام کنید:

آخرین اطلاعیه ها

Copyright © 2023 Fazili Research Center All rights reserved

Powered by SATA